Schaaktraining (aan huis)

Wie kan schaaktraining volgen?

 • Jong en oud
 • ELO-rating tot 2000
 • Ambitieuze huis-, club-, school-, Internet- en toernooischakers
 • Kennis van de spelregels wordt verondersteld

Modules

 • De trainingen die ik aanbied zijn in de vorm van modules
 • Een module bestaat uit minimaal 5 sessies van ieder drie uur (voor kinderen kunnen indien gewenst aangepaste tijden worden gehanteerd)
 • De module(s) wordt in onderling overleg met de student gekozen
 • Een module is altijd gericht op één bepaald onderwerp of thema
 • Met uitzondering van de proefles (zie hieronder) verzorg ik geen “losse” sessies.

Voor een overzicht van de modules die ik momenteel aanbied zie het overzicht hieronder:

“Aanvalsdoelen & Kwetsbaarheid”

Aanvalsdoelen zijn heilig. Ze vormen de belangrijkste factoren voor de aanwezigheid van tactiek in de stelling en zijn ook vaak richtinggevend voor het ontwikkelen van een (klein) plan. Schakers vinden het vaak moeilijk om aanvalsdoelen te herkennen (zowel bij zichzelf als bij de tegenstander), getroosten zich weinig moeite ze op te sporen, laten ze soms spontaan ontstaan of schatten de betekenis ervan niet juist in.

 • Onderwerpen: soorten aanvalsdoelen, herkennen van aanvalsdoelen, evenwichtsregel, strategische kwetsbaarheden als verzwakte pionnenstructuren en verzwakte koningsstelling etc.
 • Werkvormen: stellingen ontleden, partij(fragmenten) naspelen, vraag en antwoord
 • Huiswerk: theoriestudie, opgaven maken
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“Evaluatie & Planning”

Veel schakers vinden het moeilijk tijdens een strategische lijn te vinden en te volgen. Zo’n lijn hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, maar toch gaat men vaak van tactische schermutseling naar tactische schermutseling. Aan de hand van de onderstaande onderwerpen leert de schaker stellingen juister, eerlijker en vollediger te beoordelen en ook een strategische onderstroom te ontdekken en volgen.

 • Onderwerpen: Veldcontrole & kritieke factor, kwaliteit & kwantiteit, tijd & ruimte, “imbalances” & betekenis
 • Werkvormen: theoretische uitleg, partij(fragmenten) naspelen, vraag en antwoord, oefeningen
 • Huiswerk: besproken theorie bestuderen
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“Schaakdenken”

Het spelen van een schaakpartij is een aparte discipline. En meestal gaat het er heel anders aan toe dan we uit de lesboekjes menen te kunnen opmaken. Toch zijn er ook heel veel overeenkomsten met andere disciplines in het leven. Want wat is schaken eigenlijk? In de kern gaat het bij schaken om het verzamelen en gebruiken van informatie en het nemen van beslissingen op basis van die informatie. Deze module gaat over dat informatieverwerkingsproces.

 • Onderwerpen: denkalgoritmes, stellingen ontleden, stellingsveranderingen en hun gevolgen waarnemen, rekening houden met de tegenstander, de eigen kansen in kaart brengen, plannen, rekenen, evalueren, beslissen en controleren
 • Werkvormen: het aanleren van een basis algoritme, spelen van trainingspartijen tegen de trainer of een (op niveau ingesteld) schaakprogramma en het hardop verbaliseren van de gedachten. De trainer geeft direct feedback en stuurt waar nodig bij
 • Huiswerk: besproken theorie bestuderen
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“Rekenen & Visualiseren”

Het hart van de meeste schaak-denkprocessen wordt gevormd door het rekenwerk. Dit is een discipline die voor de meeste schakers erg moeilijk onder de knie is te krijgen, niet in de laatste plaats door het zich snel vermenigvuldigende aantal mogelijkheden en de moeilijkheden met visualisatie. Het loont dan ook zeer de moeite om dieper op deze discipline door te gaan. Geschikt voor schakers die het idee hebben uitgerekend hierop vast te lopen.

 • Onderwerpen: brainstormen, kandidaatzetten, waar en wanneer te beginnen en op te houden, falsificatie, tips en truuks
 • Werkvormen: hardop stellingen en/of partijfases uitwerken. De trainer geeft direct feedback en stuurt waar nodig bij
 • Huiswerk: besproken theorie bestuderen, opgaven maken
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“Openingen – De Basis”

Een schaakpartij start met de opening. Het helpt als de schaker weet hoe hij zijn leger het beste kan ontplooien. Kom je vaak zoals dat heet “slecht uit de opening”? Dan is deze module voor jou.

 • Onderwerpen: doel van de opening, 6 gouden regels, andere vuistregels en schaakwetjes, globale verschillen tussen openingen, de opening als wapen, objectiviteit en openingsvoordeel, fase-planning
 • Werkvormen: Partij(fasen) naspelen a.d.h.v. vraag en antwoord, opgaven maken
 • Huiswerk: besproken theorie bestuderen
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“Openingsrepertoire voor Zwart tegen 1.e4”

Openingen zijn de grote verleiders van het schaakspel en Caissa’s voornaamste wapen om de schaker helemaal het hoofd op hol te brengen… De ene opening is nog aantrekkelijker dan de ander! Een schaker wil na een slecht resultaat ook nog wel eens van de ene naar de andere opening zwalken. Ik heb er in het verleden verschillende artikelen over geschreven. Ben je het “repertoireprobleem” zat en wil je het nu eindelijk eens voor een langere periode oplossen, of heb je van het bovenstaande geen last maar wil je wel graag een verdiepingsslag maken, dan is deze module voor jou.

 • Onderwerpen: naast elementen uit de voormelde drie artikelen wordt de student begeleidt bij ofwel het samenstellen van een repertoire ofwel het verdiepen van het bestaande repertoire. Daarbij wordt goed gelet op de voornaamste witte bestrijdingswijzen van de verdediging. Daarnaast wordt een sessie besteed aan de vraag hoe een repertoire praktisch kan worden vastgelegd en ingeoefend.
 • Werkvormen: naspelen van partijen die typisch zijn voor het repertoire, uitwerken van varianten en structuren, “openingsmanagement” achter de computer
 • Huiswerk: “openingsmanagement”, relevante partijen en varianten naspelen en bestuderen, schrijven van een manifest
 • Aantal sessies: 6 (18 uur)
 • Kosten: (€675,=)

“Openingsrepertoire voor Zwart tegen 1.d4”

Voor een omschrijving zie mutatis mutandis hierboven bij “Openingsrepertoire voor Zwart tegen 1.e4”.

 • Onderwerpen: naast elementen uit de voormelde drie artikelen wordt de student begeleidt bij ofwel het samenstellen van een repertoire ofwel het verdiepen van het bestaande repertoire. Daarbij wordt goed gelet op de voornaamste witte bestrijdingswijzen van de verdediging. Daarnaast wordt een sessie besteed aan de vraag hoe een repertoire praktisch kan worden vastgelegd en ingeoefend.
 • Werkvormen: naspelen van partijen die typisch zijn voor het repertoire, uitwerken van varianten en structuren, “openingsmanagement” achter de computer
 • Huiswerk: “openingsmanagement”, relevante partijen en varianten naspelen en bestuderen, schrijven van een manifest
 • Aantal sessies: 6 (18 uur)
 • Kosten: (€675,=)

“Openingsrepertoire voor Wit”

Voor een omschrijving zie mutatis mutandis hierboven bij “Openingsrepertoire voor Zwart tegen 1.e4”. Aangezien het wit-repertoire meer openingen omvat is de reeks van sessies hier langer.

 • Onderwerpen: naast elementen uit de voormelde drie artikelen wordt de student begeleidt bij ofwel het samenstellen van een repertoire ofwel het verdiepen van het bestaande repertoire. Daarnaast wordt een sessie besteed aan de vraag hoe een repertoire praktisch kan worden vastgelegd en ingeoefend.
 • Werkvormen: naspelen van partijen die typisch zijn voor het repertoire, uitwerken van varianten en structuren, “openingsmanagement” achter de computer
 • Huiswerk: “openingsmanagement”, relevante partijen en varianten naspelen en bestuderen, schrijven van een manifest
 • Aantal sessies: 11 (33 uur)
 • Kosten: (€1175,=)

“Praktische Eindspelen”

Net zoals de opening en het middenspel is het eindspel een apart “beest”. Veel schakers houden niet zo van het eindspel, maar er gaat veel fraais schuil onder deze zon. Los daarvan is het van vitaal belang om tenminste enige kennis en ervaring van het eindspel te hebben met het oog op het nemen van middenspel- en soms zelfs openingsbeslissingen. De zogeheten “praktische” eindspelen zijn voor de spelpraktijk het belangrijkst. Ze komen ten opzichte van “theoretische” eindspelen beduidend vaker voor en laten zich aan de hand van “algemene” schaakkennis vrij goed spelen.

 • Onderwerpen: definitie, flexibiliteit, vuistregels, eindspelwetjes en principes
 • Werkvormen: Naspelen van typische praktische eindspelen, vraag en antwoord
 • Huiswerk: besproken onderwerpen bestuderen
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“Theoretische Eindspelen”

Van de zogenaamde “theoretische” eindspelen wordt gezegd dat de geoefende schaker idealiter in een oogopslag kan bepalen of een bereikte of na te streven stelling voor hem gewonnen, remise of verloren is. Ze komen verhoudingsgewijs niet zo vaak voor, bijvoorbeeld omdat de tegenstander de stelling wel gelooft en zich de winst niet meer laat bewijzen, of ook omdat de partij al eerder tijdens de praktische fase op een “normale” manier is beëindigd, bijvoorbeeld door beslissend materieel voordeel of mat. Desalniettemin behoren de theoretische eindspelen tot de “toonladders” van het schaken en zouden ze idealiter moeten kunnen worden gedroomd al was het alleen maar omdat de tegenstander soms tot het gaatje toe wil doorspelen!

 • Onderwerpen: mat zetten met de verschillende stukken(paren), meest basale pionnen-, paard-, loper-, toren- en dame-eindspelen.
 • Werkvormen: bespreken en oefenen/uitspelen van theoretische stellingen, opgaven maken.
 • Huiswerk: Besproken theorie bestuderen, opgaven maken
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

“De Eigen Partij”

De eigen praktijk is voor de schaker die graag sterker wil leren spelen een belangrijk vertrekpunt en een belangrijke bron van informatie. De gespeelde club-, competitie- of toernooipartijen geven een beeld van hoe de schaker de verschillende facetten van het spel beheerst en in hoeverre alles in de praktische partij samenkomt.

 • Onderwerpen: alle facetten van het schaakspel, maar met de nadruk op typische fouten en neigingen, sterkte/zwakte analyse
 • Werkvormen: voorafgaand aan iedere les stuurt de student een door hem- of haarzelf gespeelde en geannoteerde partij toe. Deze partij wordt aan de hand van o.a. vraag en antwoord tijdens de les besproken. na afloop van de les stuur ik een samenvattende totaalanalyse toe.
 • Huiswerk: per les één partij van commentaar en analyse voorzien en toesturen
 • Aantal sessies: 5 (15 uur)
 • Kosten: €570,=

Proefles

Wil je voordat je een module kiest liever eerst eens een proefles proberen? Dat kan ook. Een proefles duurt ook drie uur, maar bied ik aan voor €60,= (50% korting). Qua lesinhoud suggereer ik het bespreken van een door jezelf gespeelde partij, waarbij die partij vantevoren door jezelf geanalyseerd en van commentaar is voorzien. Andere wensen zijn ook bespreekbaar. Neem gerust contact met me op.

Waar vinden de lessen plaats?

 • Bij mij thuis in Amsterdam
 • Binnen een straal van 10 km rondom postcode 1107HS en een minimum lesduur van twee uur geef ik ook bij de student aan huis les. Afhankelijk van de afstand wordt er voor reistijd en kosten maximaal €5,= per les extra in rekening gebracht

Verder

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW
 • Modules dienen vooraf te worden betaald, een proefles kan ook contant worden betaald
 • Restitutie van modules vindt niet plaats
 • Lees ook de Huisregels

Heb je vragen?

Neem contact met me op:

E-mail: waldemar.moes@outlook.com
GSM: +31 (0)6 46 25 35 47