Huisregels

Annuleringen minimaal 24 uur van tevoren

De lestijd die we afspreken houd ik voor je gereserveerd. Dat betekent ook dat ik op dat moment niet iemand anders kan inplannen. Niettemin kan het voorkomen dat je om een begrijpelijke reden de les wilt annuleren en verplaatsen. We spreken af dat je dat dan minimaal 24 uur van tevoren aangeeft. Bij latere annulering zal ik de les in rekening brengen. In het geval van een vooruitbetaalde strippenkaart wordt een les afgestreept.

Niet verschijnen op de les

Als je (zonder annulering) niet op de les verschijnt of niet thuis bent, zal ik de les gewoon in rekening brengen. In het geval van een vooruitbetaalde strippenkaart wordt een les afgestreept. Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van overmacht zoals bij plotselinge ziekte, familieomstandigheden e.d.

Te laat verschijnen op de les

Bij te laat verschijnen gaan we in principe door tot aan de oorspronkelijk geplande eindtijd. Je hebt dan een kortere les.

Tussentijds opzeggen bij module of strippenkaart

Als je een module of strippenkaart hebt gekocht en tussentijds besluit met de lessen te stoppen, dan worden de resterende lessen niet teruggestort. Een uitzondering wordt gemaakt voor die situaties waarin sprake is van duidelijke overmacht en niet in redelijkheid van de leerling kan worden verwacht dat hij/zij doorgaat met de lessen. In die situaties wordt een verrekening gedaan als ware de tot dan toe gevolgde lessen tegen het “losse” uurtarief gevolgd (dus zonder korting) .