Schoolschaak

Voor wie

Schoolschaak is geschikt voor scholen die schaken in hun curriculum hebben opgenomen of schaken als naschoolse activiteit aanbieden. Daarnaast speelt schaken een rol van belang binnen het onderwijs voor hoogbegaafden, en is het een nuttige aanvulling op het lesaanbod voor zgn. “plusklassen” e.d.

Door wie

De schaaklessen worden gegeven door Waldemar Moes, KNSB-gediplomeerd schaaktrainer en kaderdocent. Het aanbieden van de activiteit alsmede organisatie en administratie van deelname wordt door de school uitgevoerd.

Wat

De lessen zijn gebaseerd op de zgn. “Stappenmethode”. Dit is een gestructureerde en door de KNSB erkende leermethode die inmiddels wereldwijd op scholen en verenigingen wordt gebruikt. De meeste groepen starten met “Stap 1” of indien daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld voor de jonge leerlingetjes) met het “Opstapje”. Een reeks lessen bestaat uit normaliter 10 lessen. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden.

Waar

De lessen worden in de vertrouwde omgeving van de school zelf gegeven. De school zorgt voor een passende leslocatie zoals een klaslokaal.

Wanneer

In overleg met de school kunnen de lessen tijdens de reguliere schooltijd worden gegeven (bijvoorbeeld voor plus-klassen) of ook na schooltijd als naschoolse activiteit. De weekdag wordt uiteraard ook in onderling overleg bepaald. De lessen duren een uur.

Kosten

De kosten bestaan uit de volgende componenten:

  • Honorarium voor de schaaktrainer: €500,= (€50,= per uur, dit is inclusief BTW en reiskosten binnen een straal van 10 km)
  • Schaakspellen: €97,5 (uitgaande van 10 leerlingen à €9,75)
  • Werkboekjes Stap 1: €46,= (uitgaande van 10 leerlingen à €4,60)
  • Portokosten materiaal: €6,75
  • Totaal: €650,25

De school kan ervoor kiezen (bijvoorbeeld in geval van naschoolse activiteit) om de ouders €5,= of €10,= bij te laten betalen om enigzins in de kosten tegemoet te komen en eventueel binding (ook van thuis uit) met de activiteit te versterken. Deze ouderbijdragen komen dan gewoon aan de school toe.

Logistiek

Bij bevestiging van de opdracht draagt de schaaktrainer zorg voor bestelling en levering van het materiaal.

Juridisch

De school gaat een overeenkomst van opdracht aan met de schaaktrainer. Bij bevestiging van de opdracht stuurt de schaaktrainer de school twee facturen. Eén bij aanvang van de lesreeks voor het materiaal en vijf lessen honorarium vooruit, en één aan het einde van de reeks voor het resterende honorarium.

Heeft u vragen?

Neemt u gerust contact op.